Kerkenpad 2019

De Raad van Kerken organiseerde op woensdag 22 mei 2019 weer het Kerkenpad, waarbij verschillende kerken hun deuren open stelden voor schoolkinderen van de Krimpense scholen om er eens een kijkje te komen nemen.

Lees meer